เครื่องดูดควัน RH-L419-SS


ลักษณะเด่น

  • ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หลอดไฟ LED 4 x 20 วัตต์

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ทำงานแบบหมุนเวียนท่อต่อท่อ
  • ความเร็วพัดลม 3 ระดับ
  • ชะลอการหยุดทำงาน

ข้อมูลด้านเทคนิค

  • กำลังมอเตอร์ : 330 วัตต์
  • อากาศไฟลเวียนมากที่สุด :1,000 ลบ.ม./ซม.
  • ระดับเสียง : ˃59 เดซิเบล
  • กำลังไฟ : 312 วัตต์

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์:

  • 90 ซม. 900x600x1010-1310 มม.

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้ : กรองไขมันล้างทำความสะอาดได้
อุปกรณ์ทางเลือก : ตัวกรองถ่านชาโคลล์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง