การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

“รินไนมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคทุคสมัย”

และตอบสนองธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจากนี้ เรายังเคร่งครัดในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของรินไนทุกชิ้นได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และผ่านการทดสอบระดับสากลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

High Technology For Product Assembly

High Technology For High Quality Product

High Technology For Quality Control

 
“เพราะใคร ๆ
ต่างก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
รินไนจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต”

พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ได้ความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา