เงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าRinnaiชิ้นนี้ ได้รับการประกันให้แก่ผู้ซื้อคนแรกภายใต้การใช้งานปกติ ให้ปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและฝีมือการผลิต หากมีข้อบกพร่องใด ๆ ดังกล่าวจะได้รับการซ่อมแซมผ่าน ตัวแทนจำหน่ายในการขายสินค้าRinnai (บริษัทLucky Flame จำกัด ) หรือผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจนในใบรับประกันสินค้าและส่งคืน ภายใน10 วันหลังจากมีการซื้อสินค้า และการรับประกันจะมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 • โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับการบริการ มิฉะนั้นทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการบริการ
 • ใบรับประกันไม่ควรมีรอยขีดฆ่า จะถือเป็นโมฆะ
 • การรับประกันนี้เป็นการรับประกันข้อบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานและการบำรุงรักษาตามคู่มือเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรณีสินค้าเกิดชำรุดเสียหายในระหว่างระยะเวลารับประกัน (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน) ทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้นตามที่ปรากฎจริงคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกสถานที่

 

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

 • การติดตั้งที่ไม่ได้ดำเนินการตามคำแนะนำ หรือมีการใช้งานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
 • ความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ, สงครามกลางเมือง,เกิดความผิดพลาดที่จะรับอะไหล่,ประท้วง,การปิดกิจการ,เกิดเหตุไฟไหม้โรงงาน,การโจมตีในครัวเรือน, การโจมตีโดยสัตว์เลี้ยง,การโจมตีโดยภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า,น้ำท่วม,มลพิษ หรือเหตุใดๆก็ตามที่อยู่เหนือการควบคุม
 • ความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องของต้นกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องควบคุมไฟ
 • ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดปกติ และการไม่เอาใจใส่ที่เพียงพอ
 • ตั้งหรือปรับเปลี่ยนจากช่างผู้ไม่ชำนาญงานและไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบการ
 • สินค้า หรือฉลากสินค้าได้ถูกนำออกไป หรือมีตำหนิ เลอะเลือน เปลี่ยนแปลง

 

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

Products Duration
เตาฝัง 2 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป (แก๊ส/ไฟฟ้า)
5 ปีสำหรับวาล์วแก๊ส (แก๊ส)
5 ปีสำหรับกระจกหน้าเตา (แก๊ส/ไฟฟ้า)
เครื่องดูดควัน 2 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป
เตาแก๊ส 5 ปีสำหรับวาล์วแก๊ส
5 ปีสำหรับเตาสแตนเลส
เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 5 ปีสำหรับถังบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเชิงพาณิชย์ (เครื่องครัว, เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส) 1ปี

 

ข้อมูลติดต่อบริการหลังการขาย

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด

61/1 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 662 312 4330 -40, 662 312 4560-1, 662 312 4622-4
อีเมล์ : lucky02@luckyflame.co.th