เงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

หลักเกณฑ์การรับประกัน

   บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เลือกสินค้าของทางบริษัทฯ และขอเรียนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การรับประกันดังนี้

 1. บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ต่อผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนหรือประกันไว้กับบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  โดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าได้มีการซื้อขายและส่งมอบระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเป็นวันเริ่มต้นรับประกัน
 2. กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจนและส่งส่วนนี้คืนบริษัทฯ ภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ซื้อหากเกินกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. การรับประกันนี้ จะรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่าย เมื่อมีการขัดข้องเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของโรงงานหรือชำรุดบกพร่องในระบบการทำงาน การใช้งานตามปกติผู้ซื้อสามารถขอรับบริการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยนำผลิตภัณฑ์ของท่านไปรับบริการหรือเรียกใช้บริการหรือตัวแทนศูนย์บริการของบริษัทฯ ที่ท่านซื้อสินค้ามา
 4. ผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้นตามที่ปรากฎจริงคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เท่านั้น
 5. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
 6. ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งมิฉะนั้นบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ่ม

กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายการรับประกัน

 1. ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้
 2. ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
 3. รอยขีดข่วน สนิท รอยบุบสลาย ที่เกิดจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ หรือเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูงกว่ากำหนดหรือเกิดจากสภาพตามอายุการใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ทั่วไป
 4. อุปกรณ์ที่ปรากฎอยู่ภายนอก เช่นตัวตู้ ฝาครอบ ลูกบิด ขอบยาง แผงหน้าปัด อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก
 5. อุปกรณ์ที่ประกอบอยู่ภายใน เช่นชั้นวางของ ตะแกรง ฯลฯ
 6. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากระบบหรือแรงดันแก๊สไม่ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้

หมายเหตุ  1. ใบรับประกันที่ถูกขูด ขีด ฆ่า หรือบางส่วนของบัตรฉีกขาดสูญหายไป จะถือเป็นโมฆะ

                   2. ในกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าเช่าซื้อ หรือยังไม่ได้ชำระค่าซื้อเต็มและถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือที่ระบุไว้ในสัญญา ถือว่าไม่มีผลบังคับ

 

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

Products Duration
เตาแก๊สตั้งโต๊ะ

1ปี สำหรับการใช้งานทั่วไป
5 ปีสำหรับวาล์วเปิด-ปิด
5 ปีสำหรับ Top กระจก (สำหรับรุ่นกระจก)
หม้อหุงข้าว 10 ลิตร 1 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป
(ยกเว้นเทอร์โมอิลีเม้นท์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน)
เครื่องทำน้ำอุ่น/เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า 1 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป
5 ปีสำหรับชุดทำความร้อน
สินค้าเชิงพาณิชย์(เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส/เตาทอด/หม้อหุงข้าว 3ชั้น/เตาย่าง/เตาย่างกระทะร้อน) 1 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป
เตาฝัง/เครื่องดูดควัน/เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง 2 ปีสำหรับการใช้งานทั่วไป
5 ปีสำหรับวาล์วเปิด-ปิด(เตาฝังแก๊ส)
5 ปีสำหรับ Top กระจก(เตาฝังแก๊สและไฟฟ้า)

 

ข้อมูลติดต่อบริการหลังการขาย

ผลิตภัณฑ์เตาแก๊สตั้งโต๊ะ/หม้อหุงข้าว 10 ลิตร/สินค้าเชิงพาณิชย์/เตาฝัง/เครื่องดูดควัน/เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง

เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อน Series ต่อไปนี้ RE/NIPPON/mini/Bi

กรุณาติดต่อ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด เพื่อแจ้งซ่อมหรือนัดหมายเข้ารับบริการ

61/1 หมู่ 12 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 662 312 4330 -40, 662 312 4560-1, 662 312 4622-4
อีเมล์ :saleadm@luckyflame.co.th, lucky02@luckyflame.co.th


เครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องทำน้ำร้อน Series ต่อไปนี้ ECO/POP/KIN/SENTO/Ai/DENKI600MP หรือเครื่องทำน้ำอุ่นที่ซื้อผ่านช่องทาง โฮมโปร/ไทวัสดุ/โกลบอลเฮ้าส์/เมกาโฮม/บุญถาวร/พาวเวอร์บาย

กรุณาติดต่อ   บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด (บ้านกรองน้ำ)
Call Center 02-978-9000 หรือ อีเมล์ :callcenter@purefilter.com 

26/7 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190