โครงการอ้างอิงของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

 
“รินไน (ประเทศไทย) และทีมงานพรั่งพร้อม
ตอบสนองงานลักษณะโครงการ โรงงาน ร้านค้า
และสถานที่พักอาศัย
เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน”

รินไน (ประเทศไทย) จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากร ในอันที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของรินไนมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

อีกเพื่อรองรับสภาวะทางธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นในทุกๆปี และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของเรา

HEIROKU SUSHI

DYNASTY INN HOTEL SUKUMVIT SOI.4

ANANTA BURIN RESORT

SABOTEN SUSHI