ลูกค้าอ้างอิง บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

ลูกค้าในประเทศ

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
บริษัท เพ็นเค อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท แอร์-คอน พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โมเดอร์ เทคนิคล็อค จำกัด
บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด
บริษัท เฮอิวา ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยโคโคคุรับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ไทโยกิเคง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เคียวเซกิ (ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ที กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท รวมทรัพย์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เคียวเซกิ ออโต้โมทีฟ ไปป์ปิ้ง จำกัด

ลูกค้าหลักต่างประเทศ

บริษัท รินไน ไต้หวัน คอร์ปอเรชั่น
บริษัท รินไน ไต้หวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เซียงไฮ้ รินไน จำกัด
บริษัท รินไน (มาเลเซีย) เอส ดี เว้น บีเอสดี
บริษัท รินไน โฮสดิ้งส์ (แปซิฟิก) พีทีอี จำกัด
บริษัท พีที รินไน อินโดนีเซีย
บริษัท เมียนมาร์ โควา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท รินไน นิวซีแลนด์ จำกัด
บริษัท รินไน โคเรีย จำกัด
บริษัท รินไน เวียดนาม จำกัด
บริษัท รองเวียด จำกัด
บริษัท ซา อีด บิน นาสเซอร์ อัล ฮาสอาร์ จำกัด