เครื่องดูดควัน RH-S209-GC


ลักษณะเด่น

 • ควบคุมด้วยปุ่มกด
 • หลอดไฟ Halogen 2 x 40 วัตต์

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ทำงานแบบหมุนเวียนท่อต่อท่อ
 • ความเร็วพัดลม 3 ระดับ
 • การตั้งค่าทำงานเข้มข้น 1 ระดับ

ข้อมูลด้านเทคนิค

 • กำลังมอเตอร์ : 170 วัตต์
 • อากาศไฟลเวียนมากที่สุด :320 ลบ.ม./ซม.
 • ระดับเสียง : ˂59 เดซิเบล
 • กำลังไฟ : 250 วัตต์

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์:

 • 60 ซมl598(ก)x530(ล)x192(ส) มม.
 • 70ซมl698(ก)x530(ล)x192(ส) มม.
 • 90ซม l898(ก)x530(ล)x192(ส) มม.

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีให้ : กรองไขมันล้างทำความสะอาดได้
อุปกรณ์ทางเลือก : ตัวกรองถ่านชาโคลล์


สินค้าที่เกี่ยวข้อง