เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบถังเก็บชนิดวางตั้งพื้น


ลักษณะเด่น

RES-EE4140V(140L)
RES-EH200S(200L)

 • Hi-Grade Heating Element
  ชุดทำความร้อนอินโคลอยด์ชนิดพิเศษทน
  ต่อการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม ทนต่อสภาวะน้ำกระด้าง
 • Extra Sensitive ELCB
  ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่วเพียงภายในเวลา 0.1 วินาที
 • Magnesium Anode
  ลดการเกิดตะกรัน ป้องการการเกิดสนิมภายในดังเก็บน้ำ
 • Insulation From Polyurethane (PU)
  ทนความร้อนได้ดีช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิน้ำภายในให้คงที่
 • Outer Body
  Painted Steel

 • Heating Element
  High heat resisistance and prevent high oxidation

 • Inner Tank Titanium
  with Electrostatic Dry powder enamel coating technology

 • IPX4
  Survive splashes of water from any direction

 

 

ข้อมูลด้านเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง