Chimney / เครื่องดูดควันแบบกระโจม

 • ดีไซน์ ทันสมัย ช่วยให้ห้องครัวดูโดดเด่น
 • มอเตอร์ดูดควัน 90 วัตต์
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
 • มีเทคโนโลยี PlasmaFresh ขจัดกลิ่นและควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดีไซน์ ทันสมัย
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
 • มีเทคโนโลยี PlasmaFresh ขจัดกลิ่นและควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการทำงานด้วยการดึงเพื่อเปิด
 • มอเตอร์ดูดควัน 130 วัตต์
 • กำลังดูดสูงสุด 600 ลบ.ม./ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหมุนเวียนหรือต่อท่อ
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
 • มอเตอร์ดูดควัน 150 วัตต์
 • กำลังดูดสูงสุด 490 ลบ.ม./ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหมุนเวียนหรือต่อท่อ
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
 • มอเตอร์ดูดควัน 150 วัตต์
 • กำลังดูดสูงสุด 490 ลบ.ม./ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหมุนเวียนหรือต่อท่อ
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
 • มอเตอร์ดูดควัน 210 วัตต์
 • กำลังดูดสูงสุด 885 ลบ.ม./ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหมุนเวียนหรือต่อท่อ
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
 • มอเตอร์ดูดควัน 300 วัตต์
 • กำลังดูดสูงสุด 1250 ลบ.ม./ซม.
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบหมุนเวียนหรือต่อท่อ
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
 • หลอดไฟ Halogen 2 x 20 วัตต์