บริษัท CP All เข้ามาเยี่ยมชม

      เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 63 ทางรินไนขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัท CP All ที่เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมแชร์ประสบการณ์และเปิดโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน