เยี่ยมชมลูกค้า

           ช่วงวันที่ 14-17 ตค 63 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารรินไนพร้อมกับผู้จัดการส่วนขายผลิตภัณฑ์รินไนและฝ่ายการตลาด ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกค้าทางภาคเหนือพร้อมรับฟังข้อเสนอ เพื่อนำมาปรับปรุง Brand Rinnai ให้ดีขึ้นต่อไป