อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่น ณ. ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER (Homepro รามอินทรา)

         เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 ทางบริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง HomePro ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่นรินไน แก่ฝ่ายประสานงานลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการตลาด จำนวน 30 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER (Homepro รามอินทรา)