งานกีฬาสี ประจำปี 2019

            เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดงานกีฬาสีประจำปี ให้กับพนักงานได้ร่วมสนุก ภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย อาทิ เช่น ฟุตบอล , วอลเลย์บอล , วิ่งกระสอบ ฯลฯ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี , ความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีผู้บริหารร่วมแข่งขันกีฬากับพนักงานด้วย