มาตรการปลอดภัย ห่างไกล โควิค-19

        เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้จัดมาตรการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยจัดมาตรการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยการวางแอลกฮอล , มีการตรวจวัดไข้พนักงานก่อนเข้าทำงาน , การเว้นระยะห่างในการสแกนนิ้ว , กั้นฉากโต๊ะรับประทานอาหาร  รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาทำงานทุกวัน พร้อมกับเน้นย้ำมาตรการดังกล่าวแก่ บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับบริษัทฯ ด้วย