3 มีนาคม 2013 : รินไน ประเทศไทย ได้รับรางวัล “Most Outstanding Performance of the Year 2012”

4 – 8 มีนาคม 2012 : รินไน ประเทศไทย ได้รับรางวัล “Most Outstanding Performance of the Year 2012” ซึ่งในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท รินไน ประเทศไทย ได้รับรางวัล “การบริหารจัดการรายได้และกำไรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด” ในกลุ่ม Class B ซึ่งถูกจัดขึ้นในงานสัมมนา International Conference ณ Rinnai สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น