12 ตุลาคม 2012 : พิธีเปิดตัว โรงงานรินไนแห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ

12 ตุลาคม 2012 : พิธีเปิดตัว โรงงานรินไนแห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ
โรงงานรินไน แห่งใหม่ ทำพิธีเปิด อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยมีประธานกรรมการบริษัท Rinnai สำนักงานใหญ่, โดย Mr. Hiroyasu Naito มาเป็นประธานในพิธี ร่วมกล่าวในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมภายในโรงงานและร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นไม้ ร่วมกับ คุณอมรรัตน์ ลีลาศวัฒนกุล Managing Director of Rinnai (Thailand) ท่ามกลางพนักงานของบริษัท รินไน ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมเพรียง