ธันวาคม 2012 : รินไน จัดงานแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยง ส่งท้ายปีเก่า & ต้อนรับปีใหม่ 2556

28 ธันวาคม 2012 : รินไน จัดงานแข่งขันกีฬาสี และงานเลี้ยง ส่งท้ายปีเก่า & ต้อนรับปีใหม่ 2556บริษัท รินไน ได้จัดงานการแข่งขันกีฬาสี (Sport day) และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า&ต้อนรับปีใหม่ ให้กับพนักงานรินไนทุกคน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงานทุกคน รวมถึง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของทีมงานรินไน และเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสู้ต่อสำหรับปีถัดไป เพื่อพวกเรา…รินไน