ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ในวันที่ 14 และ 25 สิงหาคม 2558 บริษัทรินไนฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบางพลี ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีแก่พนักงานบริษัทรินไนฯ กว่า 600 คน โดยให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์หัวใจและปอด และบริการให้ คำปรึกษาโดยแพทย์