หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต   จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดงาน

 1.   วางแผน และควบคุมการผลิต
 2.   บริหารปัจจัยการผลิต
 3.   ถ้ามีความรู้ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือ ปวส.ด้านช่าง
 2. อายุ 30-40 ปี
 3. เพศชายเท่านั้น
 4. มีประสบการณ์หัวหน้างาน 2 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)
 4. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
 6. สำเนาใบ Certificate (ถ้ามี)
 7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)