เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน  1 อัตรา

 รายละเอียดงาน

 1.  วางแผนทำคอนเทนต์บน Social Media ทั้งระยะสั้นและยาว
 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า(End User)ผ่านทาง Lineและ Facebook
 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 4. จัดทำรายงานประจำเดือนเสนอหัวหน้าแผนกและผู้จัดการ
 5. ดูแล/อัพเดทข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องและอัพเดตเสมอ
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมฯ/การตลาด
 3. กระตือรือร้น คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้าแสดงความคิดเห็น
 4. คุ้นเคยกับ Social Media Platform เช่น FB,YT,Line,Tiktok
 5. ใช้งาน MS.office (Excel, Power Point) ได้ดี
 6. มีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์สำเร็จรูป
 7. มีความรู้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Social Media
 8. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ใบ (พร้อมวุฒิตัวจริง)ถ้ามี
 4. ใบ Certificate ต่างๆ
 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู่ชาย)
 6. รูปถ่าย(สี)                    จำนวน  1 ใบ
 7. สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)