เครื่องทำน้ำอุ่น | เครื่องดูดควัน | เตาแก๊ส | Rinnai

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

“รินไนมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคทุคสมัย”

และตอบสนองธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจากนี้ เรายังเคร่งครัดในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของรินไนทุกชิ้นได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และผ่านการทดสอบระดับสากลว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • High Technology For Product Assembly

 • High Technology For High Quality Product

 • High Technology For Quality Control

  เพราะใคร ๆ
  ต่างก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
  รินไนจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

  พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องมือตรวจสอบที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ได้ความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา