อบรมข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคในการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผู้จัดการส่วนรับประกันคุณภาพและวิศวกร อบรมให้ความรู้ทางเทคนิคในการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนให้แก่ช่างเทคนิคจำนวน 40 คน

ตั้งแต่เวลา10.30-16.00 ณ The Pine Resort และในครั้งนี้ Mr.Manabu Goto รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเปิดการอบรมและร่วมรับฟังด้วย