วันเด็กประจำปี 2567

                     บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา โดยมีของขวัญเป็น รถจักรยาน