ร่วมแสดงความยินดี กับบริษัทลัคกี้เฟลม

เมื่อวันที่15/9/2561

ทีมผู้บริหารบ.รินไน (ประเทศไทย) จำกัดพร้อมฝ่ายการตลาด เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับบริษัทลัคกี้เฟลม..ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รินไน ที่ได้ทำการเปิดโชว์รูมแห่งที่2 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งอยู่ชั้น2 โซนธนาคาร