บ.รินไนได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

วันนี้ (16 ก.พ. 60 ) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย บ.รินไน (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการ อีก 76ราย ได้รับฉลากฯ ในปีนี้ด้วย