เตาไฟฟ้าเซรามิค RB-6024E-CB


ลักษณะเด่น

 • เตาเซรามิคไฟฟ้า
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
 • จอแสดงผลอิเล็กโทรนิกส์
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัย Schott จากประเทศเยอรมัน

Manual PDF Download

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
 • ตัวบ่งชี้ความร้อน
 • สวิตซ์ปืดการทำงานอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งเวลาและมีระบบ Child Lock ป้องกันการสัมผัสปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลด้านเทคนิค

มี 4 หัวเตา

 • เตาหน้าซ้าย 2 ชั้น 1.1 kW/2.2 kW  ( 140 มม./230 มม.)
 • เตาหน้าขวา 1.2 kW ( 165 มม.)
 • เตาหลังซ้าย 1.2 kW ( 165 มม.)
 • เตาหลังขวา 1.8 kW ( 200 มม.)

กำลังไฟฟ้ารวม 4.1 kW

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์: 590(ก) x 520(ล) x 50(ม) มม.

ขนาดช่องเจอะ: 560(ก) x 490(ล) มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง