เครื่องทำน้ำอุ่น | เครื่องดูดควัน | เตาแก๊ส | Rinnai

โครงการอ้างอิงของ บริษัท รินไน (ประเทศไทย)

Slide background
Slide background
Slide background

“รินไน (ประเทศไทย) และทีมงานพรั่งพร้อม
ตอบสนองงานลักษณะโครงการ โรงงาน ร้านค้า และสถานที่พักอาศัย
เพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน”

รินไน (ประเทศไทย) จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากร ในอันที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของรินไนมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
อีกเพื่อรองรับสภาวะทางธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นในทุกๆปี และนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของเรา
  • HEIROKU SUSHI

  • ANANTA BURIN RESORT

  • DYNASTY INN HOTEL SUKUMVIT SOI.4

  • SABOTEN SUSHI