เตาแม่เหล็กไฟฟ้า RB-6024H-CB


ลักษณะเด่น

 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสบนหน้าเตา
 • หน้าจออิเล็กโทรนิกส์
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยสีดำจาก Schott จากประเทศเยอรมัน

ดาวน์โหลด PDF คู่มือสินค้า

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
 • มี Booster Function ช่วยลดเวลาในการปรงุ อาหาร
 • สามารถตั้งเวลาได้
 • สวิตซ์ปิดการทำงานอัตโนมัติ
 • ระบบ Child Lock ป้องกันการสัมผัสปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลด้านเทคนิค

มี 4 หัวเตา

 • หน้าเตาซ้าย 1.8 kW/2.1 kW
 • หน้าเตาขวา 1.2 kW/1.5 kW
 • เตาหลังซ้าย 1.2 kW/1.5 kW
 • เตาหลังขวา 1.8 kW/2.1 kW

กำลังไฟรวม 7.2 kW

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์: 590(ก) x 520(ล) x 58(ส) มม.

ขนาดช่องเจาะ: 560(ก) x 490(ล) มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง