Gas Hob / เตาฝังแบบใช้แก๊ส

 • ให้ปริมาณความร้อน 4.5kW 
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device)
 • FLEXIBLE CUT-OUT SIZE 
 • ให้ปริมาณความร้อน 4.5kW 
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device)
 • FLEXIBLE CUT-OUT SIZE 
 • ให้ปริมาณความร้อน 4.5kW 
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device)
 • FLEXIBLE CUT-OUT SIZE 
 • ให้ปริมาณความร้อน 4.5kW 
 • อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device)
 • FLEXIBLE CUT-OUT SIZE 
 • หน้าเตาดีไซน์สวย ทันสมัยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับห้องครัว
 • กระจกด้านบนสวยงาม ทำความสะอาดง่าย มี3สี ให้เลือก คือ Silver, Rose Gold , Black
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นสเตนเลสง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัย จาก Schott ประเทศเยอรมนี
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นสเตนเลสง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัย จาก Schott ประเทศเยอรมนี
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นสเตนเลสง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Hyper Burner ให้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัย จาก Schott ประเทศเยอรมนี
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Inner Flame
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยจากประเทศเยอรมนี
 • Made in Japan
 • ลักษณะเปลวไฟแบบ Inner Flame
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยจากประเทศเยอรมนี
 • Made in Japan
 • เปลวไฟดอกบัวถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพความร้อนสูงขึ้น
 • หน้าเตาเป็นสเตนเลส
 • ชนะเลิศรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในญี่ปุ่น
 • เปลวไฟดอกบัวถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพความร้อนสูงขึ้น
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิระภัยสีดำ
 • ชนะเลิศรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในญี่ปุ่น
 • หัวเตาวงแหวนคู่ให้เปลวไฟขนาดใหญ่ และให้ความร้อนสูง
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิระภัยสีดำ
 • เปลวไฟภายในถูกออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน
 • หน้าเตาเป็นกระจก Ceran ของ Schott
 • ชนะเลิศรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในญี่ปุ่น
 • เตาย่างถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานหลายประเภท
 • หน้าเตาเป็นกระจก Ceran ของ Schott
 • ชนะเลิศรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมในญี่ปุ่น