ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

เตาปิ้งย่าง และผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเชิงพาณิชย์ รินไน

รินไนนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเชิงพาณิชย์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องทำน้ำร้อนแก๊สในระบบอุตสาหกรรม เตาอบ หม้อหุงข้าว เตาย่าง เตาทอด เตาปิ้ง เตาอบแก๊ส ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกประเภทผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติดีเยื่ยมตอบสนองการใช้งานที่เปลี่นแปลงไปตามยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการค้าขาย รวมถึงบริษัท ร้านค้า และธุรกิจพิเศษอื่นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเชิงพาณิชย์ : หม้อหุงข้าวแก๊ส | เตาปิ้ง – ย่าง | เตาแก๊สอุตสาหกรรม | เตาทอด | เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส

Gas Rice Cooker / หม้อหุงข้าวแก๊ส

 • ประหยัดต้นทุน
 • ประหยัดพลังงาน
 • ออกแบบภายใต้หลักความปลอดภัย
 • ระบบตัดไฟอัตโนมัติหลังจากข้าวปรุงสุก
 • ผลิตจากวัสดุเหล็กและสแตนเลส
 • ระบบป้องกันความร้อนมากเกินไป
 • สามารถเลือกใช้ระบบการทำงานต่อเนื่องได้
 • มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบเปลวไฟล้ม
 • ผลิตจากวัสดุเหล็กและสแตนเลส
 • ระบบป้องกันความร้อนมากเกินไป
 • สามารถเลือกใช้ระบบการทำงานต่อเนื่องได้
 • มีอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบเปลวไฟล้ม

Gas Griller / เตาปิ้ง - ย่าง

 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติด้วยระบบควบคุมเตา
 • ปิ้งย่างไร้ควันด้วยเตาอินฟาเรดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับระดับการปิ้งย่างได้ทางด้านหน้า
 • มีทั้งดีไซน์แบบตั้งพื้นและติดผนัง

Industrial Gas Cooker / เตาแก๊สอุตสาหกรรม

 • จุดประกายไฟอัตโนมัติ
 • มีตาข่ายสแตนเลสความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
 • เตาคู่ให้พลังงานความร้อนสูง
 • ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสแตนเลสที่มีความทนทานสูง
 • จุดประกายไฟอัตโนมัติ
 • มีตาข่ายสแตนเลสความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
 • เตาคู่ให้พลังงานความร้อนสูง
 • ผลิตภัณฑ์ทำมาจากสแตนเลสที่มีความทนทานสูง

Fryer / เตาทอด

 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่
 • ควบคุมแบบดิจิตอลเพียงสัมผัสเดียว
 • ระบบระบายน้ำมันส่วนเกินออกไปทางด้านล่าง
 • สามารถตั้งเวลาการทอดได้
 • กรองน้ำมันสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่

Gas Water Heater / เครื่องทำน้ำร้อนแก๊ส

 • ใช้งานหลายจุด แบบให้อุณหภูมิคงที่
 • ทำน้ำร้อนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดค่าพลังงาน
 • ใช้งานหลายจุด แบบให้อุณหภูมิคงที่
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดพลังงานถึง
 • ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ
 • มีน้ำอุ่นใช้ตลอดเวลา
 • ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมาก