เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง

 • เตาอบขนาด 60 ซม. ความจุ 70 ลิตร
 • 6 ฟังก์ชัน
 • ประตูกระจก 3 ชั้น
 • ปุ่มควบคุมดีไซน์ทันสมัย
 • ความจุภายใน 70 ลิตร
 • 6 ฟังก์ชั่น และ3D Circular Heating
 • ประตูกระจก 3 ชั้น
 • ระบบสัมผัสหน้าจอ
 • ความจุภายใน 70 ลิตร
 • 8 ฟังก์ชั่น และ3D Circular Heating
 • ประตูกระจก 3 ชั้น
 • ระบบสัมผัสหน้าจอ