เยี่ยมชม PIM Food Academy

                  ทางบริษัทรินไน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม PIM Food Academy สถาบันสอนอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน  ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้