งานสภาสถาปนิก63 ณ ชาเลนเจอร์3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

        เมื่อวันที่ 18-22 พย. 2563 ทางรินไน ได้นำสินค้านวัตกรรม ไปออกบู๊ธที่ งานสภาสถาปนิก63 ณ ชาเลนเจอร์3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี โดยในงานนี้ อาทิเช่น เตาแก๊สแบบฝัง ผลิตและนำเข้าจากรินไนประเทศญี่ปุ่น