เครื่องทำน้ำอุ่น | เครื่องดูดควัน | เตาแก๊ส | Rinnai

Lucky Draw Activity

Campaign period:

 • วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561

Mechanic:

 • อาเล็กชวนลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟินๆ แค่ซื้อผลิตภัณฑ์รินไน ชนิดใด รุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นชิ้นส่วน/อะไหล่) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 กรอกรายละเอียดลงในใบรับประกันสินค้า (ทั้งสองส่วน) แล้วถ่ายรูปทั้งสองส่วน ส่งมาที่ Facebook inbox (Rinnai Thailand – Official Fanpage) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

Prizes:

 • รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล (มูลค่า รางวัลละ 106,000 บาท)
 • รางวัลที่ 2 ดินเนอร์ยากินิคุ สุดพิเศษกับอาเล็ก ที่ร้าน Monster Beef รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล (มูลค่า รางวัลละ 1,500 บาท)
  รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 560,000 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 และหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เช่น เตาแก๊ส เตาฝัง เครื่องดูดควัน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ *ไม่รวมชิ้นส่วนอะไหล่*
 • ซื้อผลิตภัณฑ์รินไน ชนิดใด รุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นชิ้นส่วน/อะไหล่) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 ผู้โชคดีต้องกรอกข้อมูลในใบรับประกันสินค้า ทั้งสองส่วน (ส่วนที่ลูกค้าเก็บไว้และส่วนที่ส่งคืนบริษัทฯ) ให้ครบถ้วนด้วยลายมือเท่านั้น ห้ามลบ ขีด ฆ่า หรือดัดแปลงเอกสาร แล้วถ่ายรูปใบรับประกันสินค้า (ทั้งสองส่วน) ส่งมาที่ Facebook inbox (Rinnai Thailand – Official Fanpage) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน ในใบรับประกันสินค้า ทั้งสองส่วน มีดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อ
  • อายุ
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ซื้อจากบริษัท, ห้าง, ร้าน
  • วันที่ซื้อ
 • กำหนดจับรางวัลและประกาศผล 2 รอบ
 • รอบที่ 1 เริ่มรายการวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จับรางวัลวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และประกาศผลวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ลุ้นรับรางวัลที่ 2 ดินเนอร์ยากินิคุ สุดพิเศษกับอาเล็ก ที่ร้าน Monster Beef รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล)
 • รอบที่ 2 เริ่มรายการวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม 2562 และประกาศผลวันที่ 21 มกราคม 2562 (ลุ้นรับรางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล)
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ไปแล้วจากการจับรางวัลรอบแรก สามารถมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลที่ 1 เช่นกัน โดยทางบริษัทจะนำรายชื่อที่ส่งมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 มาจับรางวัลในรอบที่ 2 อีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น สำหรับรางวัลที่ 1 (ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 แล้ว สามารถรับรางวัลที่ 1 ได้อีกเช่นกัน)
 • จับรางวัลที่ บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด 37/6 ม.3 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook “Rinnai Thailand – Official Fanpage” และ www.rinnaithailand.com
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับประกันส่วนที่ลูกค้าเก็บไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดงเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ในการขอรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ฮาคูโฮโด กรุงเทพฯ จำกัด สำนักงานใหญ่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 ในวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • รางวัลที่ 1 (แพ็คเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น) : ติดต่อรับภายใน 15 วัน (หรือภายในวันที่ 5 ก.พ. 2562) นับแต่วันที่ประกาศผล
  • รางวัลที่ 2 (ดินเนอร์ยากินิคุกับอาเล็ก) : ติดต่อรับภายใน 15 วัน (หรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2562) นับแต่วันที่ประกาศผล
  • หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และรางวัลถือเป็นโมฆะ
 • หากต้องการโอนสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ การรับของรางวัล ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการจับรางวัล หากเลยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และรางวัลถือเป็นโมฆะ
 • ของรางวัลไม่สามารถและเปลี่ยน คืน ทอน เป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัท รินไน ไทยแลนด์ จำกัด และครอบครัว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า เท่ากับ หรือ 1,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการดูแลในส่วนของค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ภาษีรางวัล) ของมูลค่า ให้ทั้งหมด