เตาไฟฟ้าเซรามิค RB-7013E-CB


ลักษณะเด่น

 • เตาเซรามิคไฟฟ้า
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
 • จอแสดงผลอิเล็กโทรนิกส์
 • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัย Schott จากประเทศเยอรมัน

Manual PDF Download

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
 • ตัวบ่งชี้ความร้อน
 • สวิตซ์ปิดการทำงานอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งเวลาและมีระบบ Child Lock ป้องกันการสัมผัสปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลด้านเทคนิค

มี 3 หัวเตา

 • เตาซ้าย 2 ชั้น 1.1 kW/2.2 kW ( 140 มม./230 มม.)
 • เตาขวา 1.2 kW ( 200 มม.)
 • เตาหลัง 1.8 kW ( 165 มม.)

กำลังไฟฟ้ารวม 4.1 kW

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์: 710(ก) x 410(ล) x 50(ม) มม.

 

ขนาดช่องเจอะ: 680(ก) x 380(ล) มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง