เตาแม่เหล็กไฟฟ้า RB-3012H-ZB


ลักษณะเด่น

  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสบนหน้าเตา
  • หน้าจออิเล็กโทรนิกส์
  • หน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยอุณหภูมิสูง

Manual PDF Download

คุณสมบัติเฉพาะ

  • สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
  • มี Booster Functionช่วยลดเวลาในการปรงุอาหาร
  • สามารถตั้งเวลาได้
  • สวิตซ์ปิดการทำงานอัตโนมัติ
  • ระบบ Child Lock ป้องกันการสัมผัสปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลด้านเทคนิค

มี 2 หัวเตา

  • เตาหน้า 1.8 kW/2.1 kW
  • เตาหลัง 1.2 kW/1.5 kW

กำลังไฟฟ้ารวม 3.4 kW

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์: 310(ก) x 520(ล) x 58(ส) มม.

ขนาดช่องเจาะ: 270(ก) x 490(ล) มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง