เตาไฟฟ้าเซรามิค RB-3012E-CB


ลักษณะเด่น

  • เตาเซรามิคไฟฟ้า
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
  • จอแสดงผลอิเล็กโทรนิกส์
  • หน้าตาเป็นกระจกนริภัย Schott จากประเทศเยอรมนัน

Manual PDF Download

คุณสมบัติเฉพาะ

  • สามารถปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
  • ตัวบงชี้ความร้อน
  • สวิตซ์ปิดการทำงานอัตโนมัติ
  • สามารถตั้งเวลา และมีระบบ Child Lock ป้องกันการสัมผัสปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลด้านเทคนิค

มี 2 หัวเตา

  • เตาหน้า 1.8 kW ( 200 มม.)
  • เตาหลัง 1.2 kW ( 165 มม.)

กำลังไฟฟ้ารวม 3.0 kW

ขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์: 310(ก) x 520(ล) x 50(ม) มม.

ขนาดช่องเจอะ: 270(ก) x 490(ล) มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง