ช่าง

รับสมัครช่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านการใช้เครื่องจักรและสามารถตรวจเช็คเครื่องจักรพื้นฐานในโรงงาน
  • ไม่แพ้น้ำมัน-น้ำยาทุกชนิด
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งแม่พิมพ์
  • มีประสบการณ์ในการปั๊มชิ้นส่วนโลหะ

สวัสดิการ
1. รถรับ-ส่ง
2. โบนัส
3. เบี้ยขยัน
4. รางวัลขยันประจำปี
5. ชุดฟอร์มพนักงาน
6. ประกันสังคม
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. อื่นๆ

เอกสารประกอบใบสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านทหาร (เฉพาะชาย)

* ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายบุคคลและธุรการหรือสมัครทาง www.rinnaithailand.com *

บริษัท รินไนไทยบริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 37/6 หมู่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-312-1438-40 , 02-752-2057 , 02-752-4116 ต่อฝ่ายบุคคล
Email : rinnai@ksc.th.com