พนักงานซ่อมบำรุง

รับสมัครพนักงานซ่อมบำรุง 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานด้านซ่อมสาธารูปโภค-งานซ่อมสร้างอย่างน้อย 1-2 ปี
  • ซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ ฯลฯ ได้
  • อ่านแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสามารถเกี่ยวกับงานเชื่อม

สวัสดิการ
1. รถรับ-ส่ง
2. โบนัส
3. เบี้ยขยัน
4. รางวัลขยันประจำปี
5. ชุดฟอร์มพนักงาน
6. ประกันสังคม
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. อื่นๆ

เอกสารประกอบใบสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านทหาร (เฉพาะชาย)
* ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายบุคคลและธุรการหรือสมัครทาง www.rinnaithailand.com *

บริษัท รินไนไทยบริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 37/6 หมู่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-312-1438-40 , 02-752-2057 , 02-752-4116 ต่อฝ่ายบุคคล
Email : rinnai@ksc.th.com