พนักงานพ่อบ้าน

รับสมัครพนักงานพ่อบ้าน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณโดยรอบโรงงาน สนามหญ้า โดยการพรวนดิน รดน้ำ ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้
  • ดูแลทำความสะอาดพื้นถนน ด้านหน้าโรงงาน ฝั่งสนามหญ้าและบริเวณด้านหลังโรงงาน
  • ดูแลทำความสะอาดเก็บกวาด บริเวณด้านหน้ารั้วโรงงาน
  • ผ่านงานด้านพ่อบ้านโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
1. รถรับ-ส่ง
2. โบนัส
3. เบี้ยขยัน
4. รางวัลขยันประจำปี
5. ชุดฟอร์มพนักงาน
6. ประกันสังคม
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. อื่นๆ

เอกสารประกอบใบสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านทหาร (เฉพาะชาย)
* ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายบุคคลและธุรการหรือสมัครทาง www.rinnaithailand.com *

บริษัท รินไนไทยบริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 37/6 หมู่ 3 ซอยไกรศักดาวัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 02-312-1438-40 , 02-752-2057 , 02-752-4116 ต่อฝ่ายบุคคล
Email : rinnai@ksc.th.com